List of Debut Anniversaries

From Hololive Fan Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of known debut anniversaries for each (current and former) member and staff of Hololive Productions.

List of Debut Anniversaries[edit source]

January[edit source]

03. Tokoyami Towa 04. Himemori Luna
Tokoyami Towa - Portrait 01.png
Himemori Luna - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 1st Anniversary

February[edit source]

N/A

March[edit source]

04. Roboco 22. Hoshimachi Suisei
Roboco - Portrait 01-1.png
Hoshimachi Suisei - Portrait 04.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams

April[edit source]

06. Nekomata Okayu 10. Ayunda Risu 11. Moona Hoshinova
Nekomata Okayu - Portrait 01.png
Ayunda Risu - Portrait 01.png
Moona Hoshinova - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
12. Airani Iofifteen 13. Inugami Korone 30. Kageyama Shien
Airani Iofifteen - Portrait 01.png
Inugami Korone - Portrait 01.png
Kageyama Shien - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary

May[edit source]

01. Aragami Oga 13. Yozora Mel
Aragami Oga - Portrait 01.png
Yozora Mel - Portrait 01-2.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 1st Anniversary
 • 3rd Anniversary

June[edit source]

01. Shirakami Fubuki 01. Natsuiro Matsuri 01. Aki Rosenthal
Shirakami Fubuki - Portrait 01.png
Natsuiro Matsuri - Portrait 01.png
Aki Rosenthal - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
02. Akai Haato 08. Hanasaki Miyabi 22. Kanade Izuru
Akai Haato - Portrait 01.png
Hanasaki Miyabi - Portrait 01.png
Kanade Izuru - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams

July[edit source]

11. IRyS 17. Usada Pekora 18. Uruha Rushia
IRyS - Portrait 01.png
Usada Pekora - Portrait 01.png
Uruha Rushia - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A

August[edit source]

01. Sakura Miko 07. Shiranui Flare 08. Minato Aqua 08. Shirogane Noel 11. Houshou Marine
Sakura Miko - Portrait 3D 03.png
Shiranui Flare - Portrait 01.png
Minato Aqua - Portrait 01.png
Shirogane Noel - Portrait 01.png
Houshou Marine - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary
12. Yukihana Lamy 13. Momosuzu Nene 14. Shishiro Botan 16. Omaru Polka 17. Murasaki Shion
Yukihana Lamy - Portrait 01.png
Momosuzu Nene - Portrait 02.png
Shishiro Botan - Portrait 01.png
Omaru Polka - Portrait 01.png
Murasaki Shion - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A N/A
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary
23. Tsukumo Sana 23. Ceres Fauna 23. Ouro Kronii 23. Nanashi Mumei 23. Hakos Baelz
Tsukumo Sana - Portrait 01.png
Ceres Fauna - Portrait 01.png
Ouro Kronii - Portrait 01.png
Nanashi Mumei - Portrait 01.png
Hakos Baelz - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A N/A N/A

September[edit source]

03. Nakiri Ayame 04. Yuzuki Choco 07. Tokino Sora 08. Arurandeisu 12. Mori Calliope
Nakiri Ayame - Portrait 01.png
Yuzuki Choco - Portrait 01.png
Tokino Sora - Portrait 06-1.png
Arurandeisu - Portrait 01.png
Mori Calliope - Portrait 01.jpg
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
12. Takanashi Kiara 13. Ninomae Ina'nis 13. Gawr Gura 13. Watson Amelia 16. Oozora Subaru
Takanashi Kiara - Portrait 01.png
Ninomae Ina'nis - Portrait 01.jpg
Gawr Gura - Portrait 01.png
Watson Amelia - Portrait 01.png
Oozora Subaru - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 1st Anniversary
 • 1st Anniversary
 • 1st Anniversary

October[edit source]

20. Rikkaroid
Rikka - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary

November[edit source]

15. AZKi 26. La+ Darknesss 27. Takane Lui
AZKi - Portrait 03.png
La+ Darknesss - Portrait 01.png
Takane Lui - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary
N/A N/A
28. Hakui Koyori 29. Sakamata Chloe 30. Kazama Iroha
Hakui Koyori - Portrait 01.png
Sakamata Chloe - Portrait 01.png
Kazama Iroha - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A

December[edit source]

04. Kureiji Ollie 05. Anya Melfissa 06. Pavolia Reine 07. Ookami Mio 07. Astel Leda
Kureiji Ollie - Portrait 01.png
Anya Melfissa - Portrait 01.png
Pavolia Reine - Portrait 01.png
Ookami Mio - Portrait 01.png
Astel Leda - Portrait 01.jpeg
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A
12. Kishido Temma 24. Yukoku Roberu 27. Amane Kanata 29. Tsunomaki Watame
Kishido Temma - Portrait 01.jpeg
Yukoku Roberu - Portrait 01.jpeg
Amane Kanata - Portrait 01.png
Tsunomaki Watame - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams

List of Debut Anniversaries (Former Members)[edit source]

Jun. 03, 2018 Hitomi Chris Jun. 09, 2019 Kagami Kira Sep. 07, 2019 Yakushiji Suzaku Sep. 27, 2019 Yogiri
Hitomi Chris - Portrait 01.png
Kagami Kira - Portrait 01.png
Yakushiji Suzaku - Portrait 01.png
Yogiri - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A
 • 1st Anniversary
N/A
Nov. 01, 2019 Civia Dec. 28, 2019 Kiryu Coco Jan. 30, 2020 Spade Echo Apr. 03, 2020 Doris
Civia - Portrait 01.png
Kiryu Coco - Portrait 01.png
Spade Echo - Portrait 01.png
Doris - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A
 • 1st Anniversary
N/A N/A
Apr. 05, 2020 Rosalyn Apr. 11, 2020 Artia Apr. 29, 2020 Tsukishita Kaoru Aug. 15, 2020 Mano Aloe
Rosalyn - Portrait 01.png
Artia - Portrait 01.png
Tsukishita Kaoru - Portrait 01.png
Mano Aloe - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A N/A

Trivia[edit source]