List of Debut Anniversaries

From Hololive Fan Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of known debut anniversaries for each (current and former) member and staff of Hololive Productions.

List of Debut Anniversaries

January

03. Tokoyami Towa 04. Himemori Luna 30. Spade Echo
Tokoyami Towa - Portrait 01.jpg
Himemori Luna - Portrait 01.jpeg
Spade Echo - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A

February

N/A

March

04. Roboco 22. Hoshimachi Suisei
Roboco - Portrait 01.png
Hoshimachi Suisei - Portrait 04.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary

April

03. Doris 05. Rosalyn 06. Nekomata Okayu 10. Ayunda Risu 11. Artia
Doris - Portrait 01.png
Rosalyn - Portrait 01.png
Nekomata Okayu - Portrait 01.png
Ayunda Risu - Portrait 01.png
Artia - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A N/A
11. Moona Hoshinova 12. Airani Iofifteen 13. Inugami Korone 29. Tsukishita Kaoru 30. Kageyama Shien
Moona Hoshinova - Portrait 01.png
Airani Iofifteen - Portrait 01.png
Inugami Korone - Portrait 01.png
Tsukishita Kaoru - Portrait 01.png
Kageyama Shien - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A N/A

May

01. Aragami Oga 13. Yozora Mel
Aragami Oga - Portrait 01.png
Yozora Mel - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A
 • 1st Anniversary

June

01. Shirakami Fubuki 01. Natsuiro Matsuri 01. Aki Rosenthal 02. Akai Haato
Shirakami Fubuki - Portrait 01.png
Natsuiro Matsuri - Portrait 01.png
Aki Rosenthal - Portrait 01.png
Akai Haato - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
03. Hitomi Chris 08. Hanasaki Miyabi 09. Kagami Kira 22. Kanade Izuru
Hitomi Chris - Portrait 01.png
Hanasaki Miyabi - Portrait 01.png
Kagami Kira - Portrait 01.png
Kanade Izuru - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A
 • 1st Anniversary

July

17. Usada Pekora 18. Uruha Rushia
Usada Pekora - Portrait 01.png
Uruha Rushia - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams

August

01. Sakura Miko 07. Shiranui Flare 08. Minato Aqua 08. Shirogane Noel
Sakura Miko - Portrait 03-1.jpg
Shiranui Flare - Portrait 01.png
Minato Aqua - Portrait 01.png
Shirogane Noel - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary
11. Houshou Marine 12. Yukihana Lamy 13. Momosuzu Nene 14. Shishiro Botan
Houshou Marine - Portrait 01.png
Yukihana Lamy - Portrait 01.png
Momosuzu Nene - Portrait 01.png
Shishiro Botan - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A
15. Mano Aloe 16. Omaru Polka 17. Murasaki Shion
Mano Aloe - Portrait 01.png
Omaru Polka - Portrait 01.png
Murasaki Shion - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary

September

03. Nakiri Ayame 04. Yuzuki Choco 07. Tokino Sora 07. Yakushiji Suzaku
Nakiri Ayame - Portrait 01.png
Yuzuki Choco - Portrait 01.png
Tokino Sora - Portrait 06.png
Yakushiji Suzaku - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary
N/A
08. Arurandeisu 12. Mori Calliope 12. Takanashi Kiara 13. Ninomae Ina'nis
Arurandeisu - Portrait 01.png
Mori Calliope - Portrait 01.jpg
Takanashi Kiara - Portrait 01.jpg
Ninomae Ina'nis - Portrait 01.jpg
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A
13. Gawr Gura 13. Watson Amelia 16. Oozora Subaru 27. Yogiri
Gawr Gura - Portrait 01.jpg
Watson Amelia - Portrait 01.jpg
Oozora Subaru - Portrait 01.png
Yogiri - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A

October

20. Rikkaroid
Rikka - Portrait 01.png
Debut Anniversary Streams
 • 1st Anniversary

November

01. Civia 15. AZKi
Civia - Portrait 01.png
AZKi - Portrait 02.png
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A
 • 1st Anniversary
 • 2nd Anniversary

December

04. Kureiji Ollie 05. Anya Melfissa 06. Pavolia Reine 07. Ookami Mio 07. Astel Leda
Kureiji Ollie - Portrait 01.png
Anya Melfissa - Portrait 01.png
Pavolia Reine - Portrait 01.png
Ookami Mio - Portrait 01.png
Astel Leda - Portrait 01.jpeg
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A
12. Kishido Temma 24. Yukoku Roberu 27. Amane Kanata 28. Kiryu Coco 29. Tsunomaki Watame
Kishido Temma - Portrait 01.jpeg
Yukoku Roberu - Portrait 01.jpeg
Amane Kanata - Portrait 01.jpeg
Kiryu Coco - Portrait 01.jpeg
Tsunomaki Watame - Portrait 01.jpeg
Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams Debut Anniversary Streams
N/A N/A N/A

Trivia